Oprez: Izvođenje JavaScript onemogućeno je u vašem pregledniku ili za ovu web stranicu. Možda nećete moći odgovoriti na sva pitanja u ovom upitniku. Provjerite parametre vašeg preglednika.

49. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

 

Opatija, Grand Hotel Adriatic, 13.  16. studenoga 2024.

(Ovo pitanje je obavezno)
Ime:
(Ovo pitanje je obavezno)
Prezime:
(Ovo pitanje je obavezno)
Na skupu sudjelujem kao:
(Ovo pitanje je obavezno)
Sudjelovat ću:
(Ovo pitanje je obavezno)
Na skupu sudjelujem:
Rok za dostavu sažetaka je 31. kolovoza 2024. za sve predavače (pozvane, primjere dobre prakse i e-postere)
(Ovo pitanje je obavezno)
Autor/i:
U prijavnici kojom se prijavljuje rad više od jednog autora, potrebno je navesti sve autore i odvojiti ih zarezom. Rad je dovoljno prijaviti jednom.
(Ovo pitanje je obavezno)
Naslov:
Naslov rada više od jednog autora dovoljno je prijaviti jednom.
Sažetak:
Unesite 200 do 400 riječi. Za rad više autora sažetak je dovoljno unijeti u prijavnici jednog od autora.
Ključne riječi:
Unesite 5 ključnih riječi odvojenih zarezom. Za rad više autora ključne riječi dovoljno je unijeti u prijavnici kojom se prijavljuje sažetak rada.
Sažetak na engleskom jeziku:
(Ovo pitanje je obavezno)
Kojeg ste spola?
(Ovo pitanje je obavezno)
Označite Vaš najviši postignuti akademski ili stručni naziv i akademski stupanj:
(Ovo pitanje je obavezno)
Jeste li član Hrvatskog knjižničarskog društva?
(Ovo pitanje je obavezno)
Na koliko stručnih i/ili znanstvenih knjižničarskih skupova godišnje, u prosjeku, sudjelujete?
(Ovo pitanje je obavezno)
Označite Vaše trenutno stručno zvanje (prema važećem Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci):
(Ovo pitanje je obavezno)
Koliko godina radite u knjižničarskoj struci?
(Ovo pitanje je obavezno)
Označite vrstu knjižnice zaposlenja:
(Ovo pitanje je obavezno)
Označite županiju kojoj pripada ustanova u kojoj ste zaposleni ili označite INOZEMSTVO ako dolazite iz ustanove izvan Hrvatske:
(Ovo pitanje je obavezno)
Ustanova:
(Ovo pitanje je obavezno)
Adresa ustanove:
(Ovo pitanje je obavezno)
OIB ustanove:
Broj narudžbenice:
(Ovo pitanje je obavezno)
Potrebno mi je izdati:
(Ovo pitanje je obavezno)
E-mail:
Telefon:

Vrsta kotizacije

Rana kotizacija

Redovna kotizacija

Kotizacija na konferenciji

 

do 15. srpnja 2024.

do 13. studenoga 2024.

od 13. studenoga 2024.

Sudjelovanje na četiri dana konferencije za članove HKD-a*

€ 125,00

€ 160,00

€ 190,00

Sudjelovanje na četiri dana konferencije za nečlanove HKD

€ 175,00

€ 210,00

€ 240,00

Sudjelovanje na četiri dana konferencije za studente**

€ 70,00

€ 80,00

€ 90,00

Jednodnevno sudjelovanje na konferenciji

€ 70,00

€ 100,00

€ 120,00

* podmirena članarina regionalnom društvu za 2024.

** potrebno je dostaviti presliku studentske iskaznice ili potvrdu Fakulteta

 

Podaci za plaćanje:

Uplate iz tuzemstva
IBAN: HR3423600001101451830
Pri uplati kotizacije molimo naznačiti: prezime, ime; 49. skupština

Nakon primljene uplate HKD će izdati račun i poslati ga poštom na adresu. Ukoliko ste u obvezi plaćanja po računu ili predračunu, molimo vas da kontaktirate ured HKD-a.

E-pošta: hkd@hkdrustvo.hr 

Telefon: +385 91 604 7214


Uplate iz inozemstva
Bank: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10,  Zagreb, Croatia
IBAN: HR3423600001101451830
SWIFT CODE: ZABAHR2X

Troškove banke za uplate izvan EU-a u cijelosti snosi uplatitelj.

 

 

SUGLASNOST
(Ovo pitanje je obavezno)
Suglasan/na sam da se prikupljeni podaci u ovom upitniku koriste u svrhu organizacije i provedbe 49. izborne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva, za potrebe komunikacije vezane za 49. izbornu skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva, kao i da se naknadno statistički obrade uz anonimizaciju i koriste u svrhu druge moje komunikacije s Društvom i provedbe redovnih aktivnosti Društva, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa trećih osoba, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Također, svjestan/a sam da se prijavljujem za sudjelovanje na javnom događaju te prihvaćam da je moguće snimanje i javna objava snimaka, imena, prezimena, ustanove zaposlenja.