Oprez: Izvođenje JavaScript onemogućeno je u vašem pregledniku ili za ovu web stranicu. Možda nećete moći odgovoriti na sva pitanja u ovom upitniku. Provjerite parametre vašeg preglednika.

15. Okrugli stol za školske knjižnice

Uloga/utjecaj digitalne tehnologije/umjetne inteligencije na korisnike školskih knjižnica

petak, 11. listopada 2024., Strojarska tehnička škola Osijek

(Ovo pitanje je obavezno)
Ime:
(Ovo pitanje je obavezno)
Prezime:
(Ovo pitanje je obavezno)
Na skupu sudjelujem kao:
(Ovo pitanje je obavezno)
Na skupu sudjelujem:

2. rujna 2024. je rok za slanje sažetaka za sve predavače (pozvane, primjere dobre prakse i e-postere).

(Ovo pitanje je obavezno)
Autor/i:
U prijavnici kojom se prijavljuje rad više od jednog autora, potrebno je navesti sve autore i odvojiti ih zarezom. Rad je dovoljno prijaviti jednom.
(Ovo pitanje je obavezno)
Naslov:
Naslov rada više od jednog autora dovoljno je prijaviti jednom.
Sažetak:
Unesite sažetak do 3000 znakova (s razmacima). Za rad više autora sažetak je dovoljno unijeti u prijavnici jednog od autora.
Ključne riječi:
Unesite 5 ključnih riječi odvojenih zarezom. Za rad više autora ključne riječi dovoljno je unijeti u prijavnici kojom se prijavljuje sažetak rada.
Sažetak na engleskom jeziku:
(Ovo pitanje je obavezno)
Kojeg ste spola?
(Ovo pitanje je obavezno)
Označite Vaš najviši postignuti akademski ili stručni naziv i akademski stupanj:
(Ovo pitanje je obavezno)
Jeste li član Hrvatskog knjižničarskog društva?
(Ovo pitanje je obavezno)
Na koliko stručnih i/ili znanstvenih knjižničarskih skupova godišnje, u prosjeku, sudjelujete?
(Ovo pitanje je obavezno)
Označite Vaše trenutno stručno zvanje (prema važećem Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci):
(Ovo pitanje je obavezno)
Koliko godina radite u knjižničarskoj struci?
(Ovo pitanje je obavezno)
Označite vrstu knjižnice zaposlenja:
(Ovo pitanje je obavezno)
Označite županiju kojoj pripada ustanova u kojoj ste zaposleni ili označite INOZEMSTVO ako dolazite iz ustanove izvan Hrvatske:
(Ovo pitanje je obavezno)
Ustanova:
(Ovo pitanje je obavezno)
Adresa ustanove:
(Ovo pitanje je obavezno)
OIB ustanove:
Broj narudžbenice:
(Ovo pitanje je obavezno)
Potrebno mi je izdati:
(Ovo pitanje je obavezno)
E-mail:
(Ovo pitanje je obavezno)
Telefon:
kotizacija članovi HKD-a ostali
rana kotizacija (uplata do 15. rujna 2024.) 15 EUR 20 EUR
redovna kotizacija (uplata nakon 15. rujna 2024.) 20 EUR 25 EUR

 

Podaci za plaćanje:

Uplate iz tuzemstva
IBAN: HR3423600001101451830
Peti stručni skup Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki: Upravljanje revizijom i otpisom
Nakon primljene uplate HKD će izdati račun i poslati ga poštom na adresu. Ukoliko ste u obvezi plaćanja po računu ili predračunu, molimo vas da kontaktirate ured HKD-a (hkd@hkdrustvo.hr, +385 91 604 7214).
Uplate iz inozemstva
Bank: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10,  Zagreb, Croatia
IBAN: HR3423600001101451830
SWIFT CODE: ZABAHR2X
Troškove banke za uplate izvan EU-a u cijelosti snosi uplatitelj.

SUGLASNOST
(Ovo pitanje je obavezno)
Suglasan/na sam da se prikupljeni podaci u ovom upitniku koriste u svrhu organizacije i provedbe 15. Okrugog i stola za školske knjižnice: Uloga/utjecaj digitalne tehnologije/umjetne inteligencije na korisnike školskih knjižnica, za potrebe komunikacije vezane za Stručni skup, kao i da se naknadno statistički obrade uz anonimizaciju i koriste u svrhu druge moje komunikacije s Društvom i provedbe redovnih aktivnosti Društva, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa trećih osoba, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Također, svjestan/na sam da se prijavljujem za sudjelovanje na javnom događaju te prihvaćam da je moguće snimanje i javna objava snimaka, imena, prezimena, ustanove zaposlenja.